Thanh vịn dành cho chậu

Mã Sản Phẩm: HR-320280-01
Danh Mục Thanh Vịn
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước W800mm x H800mm