Pix HR 320280 01 Pix613 X613 V Nname
Pix HR 320280 01 Pix613 X613 V Nname

Thanh vịn dành cho chậu

Mã Sản Phẩm: HR-320280-01
Thiết Kế Hiện Đại
Danh Mục Thanh Vịn
Màu Sắc Trắng
Kích Thước W800mm x H800mm