Thanh vịn bọc nhựa

Mã Sản Phẩm: WF-9402
Danh Mục Thanh Vịn
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước L600mm x W10mm x H200mm