Thanh vịn chữ L bên phải

Mã Sản Phẩm: HR-320540-01R
Danh Mục Thanh Vịn
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước L400mm x W100mm x H600mm