Chậu rửa đặt trên bàn Square

Mã Sản Phẩm: WP-F613
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Thiết Kế Hiện Đại
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Màu Sắc Trắng
Kiểu Dáng Chữ Nhật
Lỗ Chậu Rửa Một Lỗ
Kích Thước L500mm x W450mm x H181mm