Lịch sử Công ty American Standard

Như đã làm cách đây hơn 140 năm, American Standard ngày nay không ngừng cải thiện sản phẩm nhằm nâng cao chuẩn mực vệ sinh cho các thế hệ mới trên khắp thế giới. American Standard luôn theo đuổi những chuẩn mực mới, làm cho chất lượng sống của các gia đình trên thế giới đẹp hơn mỗi ngày.

Hãy xem Video để xem lại các sự kiện và phát minh quan trọng giúp American Standard ngày nay trở thành một trong những thương hiệu uy tín nhất trong ngành.