Sạch sẽ là khái niệm mới về môi trường xanh

“Môi trường Xanh” không chỉ là khát vọng của American Standard. Những nỗ lực về một môi trường xanh của chúng tôi được thể hiện rõ ràng trong những công nghệ sạch mà chúng tôi đưa vào các sản phẩm của mình. Mỗi một sáng kiến chu đáo cam kết bảo vệ hành tinh của chúng ta, mà không làm mất đi hiệu năng của sản phẩm.

Vấn đề khan hiếm nước đang trở thành một vấn đề lớn khi dân số thế giới đặt ra nhu cầu lắp đặt các nguồn cung cấp hạn chế. Chưa bao giờ cần thiết để giới thiệu các công nghệ sạch nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái hơn lúc này. Bằng cách giảm lượng nước tiêu thụ, giảm thiểu việc sử dụng các chất tẩy rửa nguy hại và cắt giảm sử dụng năng lượng, các sản phẩm mang thương hiệu American Standard nhằm mục đích bảo vệ hành tinh quý giá của chúng ta, để các thế hệ tương lai được đảm bảo về một môi trường xanh và sạch.