Thanh vịn chữ L bên phải

Mã Sản Phẩm: HR-320570-01R
Danh Mục Thanh Vịn
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước L700mm x W100mm x H800mm